• 0216 339 01 04

Çocuk Atölyesi

ANASAYFAÇocuk Atölyesi

Çocuk Atölyesi

Uzun süredir sanat eğitimini birebir ve akademik olarak uygulayan sanatçılar olarak, 4-9 yaş ve üzeri ögrencileri için, özellikle soyut düşünme yeteneğini geliştirmeyi, el göz koordinasyonunu sağlamayı, odaklanma ve koordinasyon bozukluklarına görsel ve işitsel sanat disiplinleri ile destek vermek vizyonumuzdur. ”Olmuş / Ne Hoş / Bravo” tutumu yerine, ögrencilerimize farklı disiplinlerde pratik ve teorik yaklaşmalarını esas alarak, estetik algısı ile kavram bütünlüğüne sahip, çoğulcu ve heterojen yaklaşımda sanatçı ve sanat izleyicileri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Atölye çalışmalarında, imgesel çalışmalara, seramik – kil ve hamur çalışmalarına, tuval çalışmalarına, farklı yüzey ve malzemelerle grup çalışmalarına,disiplinler arası materyal kullanımına çizgi ve desen çalışmalarına taş ve ağaç gibi farklı yüzeylerde form arayışı gibi uygulamalara yer verilmektedir. Her cuma günü açık atölye günleri ile bireysel çalışma alanı ihtiyacı olan ve kendi pratiklerini uygulamak için materyal, fikir ve süreç arayışında ve ihtiyacı olan kişilere yönelik çalışmalarımız devam etmektetir. Çocuk Atölye çalışmaları haftada 1 gün 2şer saatten ayda 8 dersten oluşur.

SÜREÇ VE İÇERİK
• Renkli resim teknikleri (sulu boya, parmak boyası, guvaj boya, malzemelerle resim, kolaj vb.)
• İmgesel çalışmalar
• Teorik bilgiler (renk bilgisi, kompozisyon bilgisi vb.)
• Çeşitli malzemelerle üç boyutlu çalışmalar
• Seramik
• Maket çalışmaları
• Ders sürelerimiz

Bu bölümdeki kurslarımız haftada 1 gün hafta sonu veya hafta içi olarak uygulanmaktadır. Günlük ders sürelerimiz 2 saattir.
(DERS SAATLERİ KURSİYERLERE UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLENEBİLİR)

Sanat Atölyesi